Udskriv denne side

Udskiftning af vandmålere

 

Udskiftning og kontrol af vandmålere sker i henhold til gældende regler om kontrol af vandmålere.

Dette betyder, at en stor del af de ejendomme vi forsyner med drikkevand, vil få besøg af en af vores montører. Du vil i god tid forinden modtage et informationsbrev om hvornår vi planlægger at udskifte vandmåleren hos dig. Du vil blive bedt om at kontrollere din installation, idet det er forudsætning at haner og ventiler fungerer for at vi kan foretage udskiftningen. Målerinstallationen skal i øvrigt opfylde vores krav til dens indretning.

Når vandmåleren er udskiftet, vil du få en seddel med oplysning om udskiftningsdagen samt målernummer og aflæsning af både den nye og den nedtagne vandmåler.

Selve vandmåleren ejes af vandforsyningen. Den øvrige vandinstallation på ejendommen har ejeren ansvaret for.