Udskriv denne side

Kontrol af vandmålere

I henhold til Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af varmt og koldt vand, skal vi enten foretage periodisk udskiftning af alle målere eller etablere et kontrolsystem til overvågning af målernes nøjagtighed.

Vi har valgt at inddele vores vandmålere i partier (som normalt ikke indholder mere end 500 stk.) og foretage statistisk kontrol af vores vandmålere jf. Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift.

At gennemføre en kontrol af vores vandmålere frem for at udskifte dem alle hver 6. år, har vi vurderet er det mest økonomiske for Fredensborg Forsyning og dermed også for forbrugerne. Med kontrollen reducere vi også vores kørsel og dermed CO2-udledning.