Udskriv denne side

Hvem ejer kloakken - og hvem har ansvaret for hvad?

Fredensborg Spildevand A/S ejer og vedligeholder kloakken frem til skel (grundgrænsen). Dette er dog ikke gældende for privat anlagte kloakker, som ikke efterfølgende er overdraget til os, eller for kloakker som er deklareret som private.

Inden for skel er det din kloak og dit ansvar. Hvis der opstår driftsproblemer på den private del af kloaksystemet, skal du derfor selv sørge for at udbedre problemet for egen regning.

Det er Fredensborg Spildevand A/S's opgave at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra din grund. Vores ansvar gælder fra stueplan/terræn. Som grundejer har du ansvaret for at aflede vandet fra kælderen og sikre dig mod oversvømmelse.

Hvis Fredensborg Spildevand A/S har forsyningsledninger, der føres over privat grund, skal retten til deres anlæg og benyttelse sikres ved en deklaration, der tinglyses på ejendommen.

Vejvand skal, jf. pkt. 7 nedenfor, håndteres af vejens ejer. Kommunen har ansvaret for vejafvanding på de kommunale veje, mens lodsejere/grundejerforeninger har ansvaret for vejafvanding på de private veje.
Det betyder, at vedligeholdelse af en vejbrønd og rist samt stikledning til denne, er et kommunalt anliggende eller de enkelte grundejeres ansvar.
Vedligeholdelse af vejbrønde/nedløbsrist mv. på de kommunale veje, varetages af kommunen via selskabet Nordsjællands Park og Vej. Du kan se mere her NSPV eller Fredensborg Kommune. Statsvejene varetages af Vejdirektoratet.

 

Grænseflader mellem Fredensborg Spildevand A/S og privat kloakanlæg:

Hvordan passer jeg på mit kloaksystem

 

Du ejer selv kloakken inden for skel og skal selv vedligeholde dit interne kloaksystem. I kommunens byggesagsarkiv kan du evt. finde tegninger over dit interne kloaksystem. Det er vigtigt at du passer på din kloak og afløb, så du undgår forstoppelse og oversvømmelser.

  • Hvis du vil passe godt på dit kloaksystem skal du tænke over hvad du hælder i det.
  • Det er også vigtigt at rense og vedligeholde tagrender, sandfang og evt. pumpe eller højvandslukke.

» Læs mere om hvordan du undgår problemer med kloakken