onsdag d. 21. september 2016

Klimasikring mod 100-års regn og skybrud, i Kokkedal


Fredensborg Forsynings Entreprenør team er i øjeblikket, i gang med at skybrudssikre området i Jellerød ved Granvænget.

Her graver vores Entreprenør Team og lægger ny kloakledning i indkørslen til Granvænget nr. 12.
Som forundersøgelse, kvalitetssikring og til ledningsregistrering anvendes TV-inspektion af kloakledningerne.

 

I Kokkedal Stationsvej lægges en ny større kloakledning, der har til formål at skybrudssikre området. Samtidig kloakrenoveres Granvænget ved nedgravning af nye kloakledninger.

Hertil kommer etablering af flere nye nedløbsbrønde samt tilslutning til Fredensborg Forsynings nye pumpestation, for enden af Kokkedal Stationsvej.

Med de nye ledninger ved Granvænget og Kokkedal Stationsvej vurderes det, at der klimasikres således at der ved en fremtidig 100 års regnhændelse, ikke sker alvorlige skader forvoldt af oversvømmelse.

 

» Du kan læse mere om projektet her