Vand fra hanen Kontrollerne gennemføres efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Drikkevandsbekendtgørelsen).

 

 

Kommunen har udarbejdet et kontrolprogram iht. Drikkevandsbekendtgørelsen. Fredensborg Forsyning følger kontrolprogrammet plus supplerende drikkevandsanalyser for at sikre vores forbrugere rent drikkevand.

Her kan du se de seneste analyserapporter:

Alle analyserne bliver registreret hos GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland). Her kan man finde de historiske analyser i Jupiter-databasen under Tjek Din Vandkvalitet.

For at kunne læse disse rapporter (pdf-dokumenter) kræver det, at du har en pdf-læser installeret på din computer.
Hvis du ikke har et program installeret, kan du hente et gratis her.