Udskriv denne side

Nyheder

tirsdag d. 23. juni 2020

Badevandsudsigten

Fredensborg Forsyning, samt andre forsyninger, sender overløbs data til DHI (Dansk Hydraulisk Institut).

Det gør, at du kan tjekke den aktuelle badevandskvalitet langs Øresund (og i andre dele af landet) på badevand.dk eller hent app'en "badevand".

mandag d. 15. juni 2020

Du kan nu hente gratis kompost på genbrugspladserne og Byttecontaineren er åben igen

Genbrugspladserne har fortsat skærpede sikkerhedskrav pga corona.

UNDGÅ KØ: Norfors har udarbejdet skemaer som viser hvornår der er mindst kø på de enkelte genbrugspladser.

onsdag d. 03. juni 2020

Derfor skal papir- og affaldsbeholderen stå med håndtaget udad

Vores skraldemænd tømmer rigtig mange spande om dagen. Derfor har vi også et ansvar for at værne om skraldemændenes arbejdsmiljø. For at undgå unødvendige vrid, skal du derfor stille beholderne med håndtagene udad for at få tømt.
Læs om, hvordan du sørger for en god adgangsvej...

onsdag d. 15. april 2020

LAD VANDET LØBE inden genåbning af Danmark

Når daginstitutioner, skoler, hoteller og virksomheder genåbner, skal man sikre sig bl.a. mod legionellabakterier, der trives i stillestående vandrør og -tanke. Derfor er det en god idé at åbne for vandhanerne og lade rørene blive skyllet godt igennem. Det gælder både det kolde drikkevand og det varme vand i brusebadet!

fredag d. 27. marts 2020

Haveaffald - husk at tilmelde dig!

Skal du snart i gang med at gøre haven forårsklar?
- så kan du tilmelde dig og få afhentet haveaffald hver anden uge fra 1. april til 30. nov. 2020.

Du skal så også huske at bestille afhentning fra gang til gang, senest kl. 15 mandagen før afhentningsdagen.

tirsdag d. 24. marts 2020

Har du ekstra meget affald?

Måske oplever du pladsproblemer i din skraldespand, i denne hjemsendelses tid. Du kan stille en "Ekstra-sæk" ud til afhentning, men det SKAL være en Fredensborg Forsyning EKSTRA-SÆK, ellers tager vi den ikke med.

onsdag d. 18. marts 2020

Pas på din skraldemand og hans familie!

Som alle kan se, indsamles der fortsat dagrenovation, som en del af de kritiske opgaver, der skal fortsætte mens Danmark er udsat for smitte med coronavirus.
I den forbindelse har vi en bøn til alle borgere i Fredensborg Kommune:
1. Pak affaldet godt ind. Brug poser der kan lukkes.
2. Tag ikke direkte kontakt til din skraldemand.

Omtanke er den bedste omsorg ❤️

torsdag d. 12. marts 2020

Ingen fremvisninger på renseanlæg og vandværker

Vi laver ikke fremvisninger på vores renseanlæg og vandværker i uge 12 og 13 - og der kan heller ikke aftales rundvisninger fremadrettet i øjeblikket.

onsdag d. 12. februar 2020

Forbrugerklager får ny klageportal

Hvis du ønsker at klage vedr. din regning, leverance eller andre forhold vedrørende vandforsyning og/eller vandafledning, skal du først kontakte os skriftligt, så vi kan rydde mulige misforståelser af vejen. Går du derefter et skridt videre, så skal klager, til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, fremover gå via den nye ”Klageportal for Nævnenes Hus”.

fredag d. 07. februar 2020

FRIST for afmelding af haveaffaldsordningen er 1. marts!

Var du tilmeldt ordningen i 2019 og ønsker du ikke at fortsætte den i 2020, skal du huske at afmelde dig inden
1. marts 2020.

torsdag d. 06. februar 2020

Nu er din årsafregning lige på trapperne…

Vi udsender årsafregning for 2019 inklusiv 1. acontorate, på vand, spildevand og affald, i februar til betaling 2. marts 2020.
Din Aconto ser ikke helt ud som den plejer, pga flere og nye affaldstakster.

onsdag d. 15. januar 2020

Pressemeddelelse fra Fredensborg Kommune 13.1.2020

Den nye affaldsordning kommer til Fredensborg Kommune i foråret

Der er godt nyt til de mange borgere, som længe har efterspurgt en langt bedre affaldssortering i Fredensborg Kommune. Den nye ordning indføres etapevis fra foråret 2020.

tirsdag d. 14. januar 2020

Affaldskalender 2020

Med Affaldskalenderen får du overblik over, hvornår du får afhentet affald - og hvilke datoer du kan bestille storskraldsafhentning til.

mandag d. 23. december 2019

Affaldspriser 2020 - med nye affaldsfraktioner

Din affaldstakst stiger med en hel del (≈24%) i 2020 ift. 2019, grundet hustandsindsamling af de nye affaldsfraktioner: pap, glas, plast og metal. Det betyder, at udgiften i 2020 for en hustand stiger med 522 kr. og kommer til at koste 2.746,50 kr. for husholdningsaffald.

mandag d. 23. december 2019

Vandpris 2020

Du vil opleve, at din pris for vand og vandafledning i alt stiger med 1,25 kr. pr. m3.
Det betyder at 1 m3 forbrugt vand kommer til at koste 58,19 kr. i 2020.

onsdag d. 04. december 2019

Det er snart tid til aflæsning af vandmåler

Du modtager derfor dit aflæsningskort her i starten eller i midten af december. Hvis du er tilmeldt e-Boks eller mailforsendelse, modtager du aflæsningskortet elektronisk - og ikke med posten!

Husk, at indberette din aflæsning senest 4. januar 2020.

tirsdag d. 19. november 2019

I dag er det verdens toiletdag

FN’s World Toilet Day den 19. november, sætter fokus på at 4,2 milliarder mennesker i verden lever uden sikker sanitet. Årets tema er, at vi må udvide adgangen til sikre toiletter og "ikke efterlade nogen".

fredag d. 25. oktober 2019

Husk at du kan låne en kloakrenser - helt gratis!

Fredensborg Forsyning tilbyder gratis udlån af kloakrensere, så du nemt kan rense dine brønde og derved forebygge vandskader.

fredag d. 23. august 2019

Nu er det tid til at beskære

Husk at beskære træer, buske og andet beplantning omkring affaldsstativet/ spanden, når du alligevel beskærer grene til efteråret. Beskæring langs vejen er også vigtig, så skraldebilen uden problemer kan køre frem til dit hus.

fredag d. 23. august 2019

Er din bolig klar, når vandet kommer?

Sensommeren er "sæson" for kraftige regnskyl og skybrud. Men husejere kan selv være med til at minimere følgerne af vandmasserne og forhindre oversvømmelser.
Læs hvad du kan gøre for at forberede dig... 

torsdag d. 15. august 2019

Hvad er storskrald - hvad er ikke storskrald?

Hvis du oplever, at noget storskrald ikke er taget med - vil de hyppigste årsager være, at affaldet ikke er storskrald eller affaldet ligger i sammenblandede bunker. Genstande må heller ikke placeres i papkasser eller sorte sække!

Se her hvad du kan komme af med som Storskrald og brug vores Sorteringsguide, hvis du er i tvivl...

mandag d. 05. august 2019

Ingen pesticider i drikkevandet

Vi har netop modtaget resultatet af en screening for en lang række pesticider i vores drikkevand...

onsdag d. 24. juli 2019

Mere affaldssortering ved husstanden

Til næste forår skal du sortere affaldet i flere fraktioner: papir, pap, plast, metal, glas og restaffald.

torsdag d. 20. juni 2019

Beskyt drikkevandet - gør haven sprøjtefri!

Vi har masser af billigt og dejligt, rent drikkevand i vores vandhaner. Sådan skal det blive ved med at være.

Hvert år lukkes drikkevandsboringer pga sprøjterester. Brug af sprøjtegifte i private haver risikerer også at sive ned i grundvandet. Derfor er det vigtigt at vi sammen gør en indsats for at beskytte grundvandet mod forurening.

torsdag d. 06. juni 2019

Drikkevandet er fri for pesticider

Vandprøver fra vores vandværker er testet for pesticidnedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre. Stoffet er ikke fundet i nogen af prøverne.

tirsdag d. 28. maj 2019

Rengjort husholdningsplast er ny afleveringsmulighed på genbrugspladserne

Fra den 1. maj 2019 er det blevet muligt, at aflevere rengjort plast fra husholdningen på genbrugspladserne.

fredag d. 24. maj 2019

Hvornår henter vi dit affald?

​Tilmed dig vores SMS eller e-mail service, og få besked inden vi kommer og henter dit affald. Servicen er gratis.

torsdag d. 16. maj 2019

Vådservietter plager kloaksystemet!

Vådservietter og andet affald, der skylles ud i toilettet, sætter sig fast i spildevandspumperne.

mandag d. 01. april 2019

Det er fuldstændigt vandvittigt

I Danmark drikker hver af os gennemsnitligt 21 liter flaskevand om året. Det er dobbelt så meget som svenskerne.
Vi har noget af verdens bedste drikkevand – og det er langt billigere og mere miljøvenligt at slukke tørsten i, end købt flaskevand.

mandag d. 25. marts 2019

Nyt i haveaffaldsordningen...

Alle kunder, som er tilmeldt haveaffaldsordningen skal nu bestille afhentning! Det foregår på samme måde som storskrald.

lørdag d. 23. marts 2019

Sektionering af vandforsyningen

Fredensborg Forsyning har fokus på forsyningssikkerhed og vandspild, og gennemfører derfor sektioneringsprojekt af hele vandforsyningens ledningsnet.
I øjeblikket arbejer vores entreprenørteam med at sætte inspektionsbrønde i Nivå.

lørdag d. 02. februar 2019

Din vandpris i 2019.

Du vil opleve, at din pris for vand og vandafledning stiger med 1 kr. pr. m3.
Det betyder at 1 m3 forbrugt vand kommer til at koste tæt på 57 kr. i 2019 (1 m3 = 1000 liter vand).

fredag d. 01. februar 2019

Affaldspriser 2019.

Affaldspriserne ændres ikke ift. 2018 - og det betyder, at udgiften i 2019 for en hustand er ca. 2.225 kr. for husholdningsaffald.

fredag d. 25. januar 2019

Når klimatilpasning og kunst forenes...

På Holmegårds Plads i Kokkedal, kan man i aftentimerne se den nye installation "Skålen og Perlen", der integrerer kunst med samlingssted og klimatilpasning.

Der er officiel indvielse af kunstværket tirsdag den 29. januar kl. 17, hvor der vil være taler ved bla. Borgmester Thomas Lykke Pedersen og kunstner Eva Koch.

tirsdag d. 20. november 2018

Pressemeddelelse

Fælles indkøb af spildevandspumper giver væsentlige besparelser

Via indkøbssamarbejdet Nordkøb A/S har fem forsyningsselskaber underskrevet en attraktiv aftale med det verdenskendte danske pumpefirma Grundfos

mandag d. 19. november 2018

I dag er det verdens toiletdag

I dag lever 4,5 milliarder mennesker uden sikker sanitet, og 892 millioner mennesker går stadig på toilettet i det fri. World Toilet Day den 19. november sætter fokus på ændring af dette.

torsdag d. 27. september 2018

Din papirbeholder tømmes fremover hver 8. uge!

Grundet faldende mængder af papir, bliver din papirbeholder pr. 1 okt. 2018 tømt hver 8. uge. Tidligere blev den tømt hver 5. uge.

mandag d. 24. september 2018

Drikkevand fri for nyt pesticid

Du kan roligt åbne hanen og drikke vandet.

Nye prøver viser, at vores drikkevand ikke indeholder pesticid-stoffet, dimethylsulfamid (DMS), som er fundet i drikkevandet flere steder i landet.

fredag d. 06. juli 2018

EU udbud af indkøb af affaldsbeholdere

Fredensborg Affald A/S, Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner er gået sammen om at udbyde indkøb af affaldsbeholdere.

onsdag d. 13. juni 2018

Vi passer fortsat godt på dine oplysninger

Som du sikkert allerede har hørt, trådte der nye databeskyttelsesregler i kraft den 25. maj 2018 -  kaldet GDPR. Hvis du vil vide mere om hvilke oplysninger vi har om dig og hvordan vi behandler persondata, kan du læse mere i vores Persondatapolitik.

tirsdag d. 29. maj 2018

Samtykkeerklæring og nyt logon til MinForsyning på hjemmesiden.

I henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse, skal du nu bruge en ny "MinForsyning" kode ved logon med dit Kundenummer. Logon med NemID ændres ikke.
Herudover vil du blive mødt med en samtykkeerklæring for, at vi må opbevare og behandle dit CPR-nummer så længe du er kunde hos os.

fredag d. 25. maj 2018

Logon til app'en minForsyning er ændret!

Den skærpede persondataforordning betyder, at der fremover ved brug af kundenummer ved logon, skal anvendes en pinkode.

fredag d. 23. marts 2018

Nu tager Fredensborg Forsyning selv skraldet!

Fra den 1. april bliver det Fredensborg Forsynings nye renovationsmedarbejdere, der henter dit affald.

fredag d. 23. marts 2018

Ekstra affaldssække til dagrenovation

I år uddeler vi ikke i april 3 stk. ekstra-sække til dagrenovation. De tre ekstra-sække, for husstande tilmeldt 110 liters affaldsstativ, kan i stedet bestilles gratis via vores webshop.

torsdag d. 22. marts 2018

Vandets Dag den 22. marts

I  dag er det FN’s internationale mærkedag "World Water Day".
Årets tema er 'Nature for Water' - at bruge naturen og anvende naturbaserede løsninger til at håndtere de udfordringer med vand, vi står over for.

tirsdag d. 27. februar 2018

Det er nu muligt at melde flytning i "Min Forsyning".

Hvis du skal flytte og er kunde hos Fredensborg Forsyning, kan du logge ind på dine egne oplysninger i Min Forsyning og melde flytning.

fredag d. 02. februar 2018

Frist for betaling af årsopgørelsen er fremrykket en måned!

Fra 2018 er udsendelse og betalingsfrist for årsafregning og acontorater, fremrykket med en måned:
Sidste frist for betaling af årsafregningen for vand og affald, er 1. marts 2018.

tirsdag d. 23. januar 2018

NemID Login.

Nu kan du logge ind på "Min Forsyning" med NemID.

fredag d. 19. januar 2018

Affaldspriser 2018.

Taksterne på affaldsordningerne forbliver uændrede i 2018 og betyder, at udgiften for en hustand er ca. 2.225 kr. for husholdningsaffald.

fredag d. 19. januar 2018

Din vandpris i 2018.

Du vil ikke opleve ændringer i din pris for vand og vandafledning i 2018.
Vi sænker vandprisen med 12 øre pr. m3 - og det er samme beløb som statsafgiften samlet set, stiger.
Du kan spare ca. 56 kr. ved at bruge 1m3 mindre vand (1m3 = 1000 liter vand).

fredag d. 22. december 2017

Spred det gode julebudskab

- her med julesang...

onsdag d. 20. december 2017

Afmeld en skraldesæk og spar penge!

Hvis du har et dobbelt affaldsstativ på 110 l + 50 l, men aldrig bruger den mindste, kan du afmelde 50 l affaldssækken.

tirsdag d. 12. december 2017

Resultat af forbrugervalg 2017

Tak for deltagelsen i vores forbrugervalg, hvorfra resultatet nu er klar. Egon Kristian Munch Erlandsen og Carsten Bo Nielsen er valgt som forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Fredensborg Vand A/S og Spildevand A/S, fra 1. januar 2018 og 4 år frem. Vi ønsker tillykke med valget!

torsdag d. 16. november 2017

Klimatilpasning Kokkedal vinder Klimapris.

Klimatilpasning Kokkedal, som Fredensborg Forsyning er med i, har netop vundet DANVAs og Realdania Klimapris 2017. 
Juryen begrunder med høj standard og nytænkning for klimasikring i et by- og boligområde. 

onsdag d. 08. november 2017

Giv din skraldemand en hånd og skån hans ryg.

Papirbeholderens håndtag skal vende udad.
Vend håndtaget ud mod skraldemanden, så han ikke skal vride papirspanden rundt, når han henter den. De mange vrid i ryggen kan i værste fald give varige mén.

mandag d. 04. september 2017

INVITATION: Indvielse af Klimatilpasning Kokkedal

Der er officiel INDVIELSE af klimatilpasningsprojektet 13. september kl. 15.30 - og du er inviteret!

onsdag d. 28. juni 2017

Skybrudssikring af bygninger

Teknologisk Institut søsatte i efteråret 2016 en ny hjemmeside skybruds­sikring­af­bygninger.dk, med råd og vejledning til, hvordan husejere og andre kan sikre sig mod skybruds-oversvømmelser.

tirsdag d. 25. april 2017

Hvor rent skal sorteret affald være?

Må du smide en våd avis i papircontaineren? Kan pizzabakker genbruges? Og skal syltetøjsglasset vaskes rent, før du smider det i glascontaineren?

fredag d. 07. april 2017

Kun 3 ting i dit lokum – det er det rene lort, pis og papir

Det er det kontante og vigtige budskab, der i øjeblikket spredes i en landsdækkende informationskampagne på TV2 og de sociale medier.

torsdag d. 16. marts 2017

Fredensborg Ny Kunstforening (FNYK) udstiller i Forsyningen

Fredensborg Forsyning har indgået samarbejde med FNYK om, at de med skiftende kunstnere, udstiller deres værker i Forsyningens administrationsbygning.

tirsdag d. 14. marts 2017

Nu kan du se dine vandpriser på interaktivt danmarkskort

Her kan du nemt sammenligne vores priser for drikkevand og spildevandsafledning med priserne fra andre vandselskaber.

torsdag d. 09. marts 2017

Hvorfor er der flere linjer på årsopgørelsen i år?

Læs her hvorfor der er to linjer, for hver affaldsordning, på din regning.

fredag d. 24. februar 2017

Her graver vi: Kullabergvej i Humlebæk

Vores entreprenør team er i gang med at renovere både kloak- og vandledninger på Kullabergvej.

torsdag d. 16. februar 2017

Affaldspriser 2017.

Taksterne for 2017 forbliver uændret. Se her hvad prisen er for en typisk husstand...

onsdag d. 15. februar 2017

Din samlede vand- og spildevandspris falder lidt i 2017!

Vandprisen er uændret i forhold til 2016 mens prisen for afledning af spildevand falder med 1,25 kr. pr. m3 inkl. moms.

tirsdag d. 01. november 2016

Klimasikring og kloakrenovering af Dageløkkevej er i fuld gang.

Fredensborg Forsyning er i gang med klimasikring og kloakrenovering af Dageløkkevej. Dele af Dageløkkevej lukkes for gennemkørsel, mens der arbejdes.

onsdag d. 21. september 2016

Klimasikring mod 100-års regn og skybrud, i Kokkedal

Fredensborg Forsynings Entreprenør team er i øjeblikket, i gang med at skybrudssikre området i Jellerød ved Granvænget.

mandag d. 12. september 2016

Invitation til indvielse af vådeng ved Mortenstrupvej

Hørsholm Kommune inviterer til indvielse af den udvidede vådeng, nord for Mortenstrupvej, søndag den 18. september kl. 10.30.
Indvielsen markerer samtidig afslutningen på EU-life projektet om fælles klimatilpasning, der har været et samarbejde mellem Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm Kommuner og forsyningsselskaberne.

mandag d. 12. september 2016

Invitation til Usserød Å dagen

Oplev åen til fods eller på cykel søndag den 18. september. Turen er ca. 11 km lang og ledes af guider fra Dansk Vandrelaug og Cyklistforbundet. Langs ruten vil der være syv poster, hvor der fortælles om åen - bl.a om klimatilpasning og forbedring af åens miljø.

tirsdag d. 06. september 2016

Synes du din aconto regning ser anderledes ud?

Vi har lige sendt dig 2. acontorate.
Er du ikke tilmeldt Betalingsservice, så vil du opdage at din aconto regning nu, er uden et Giro-/Indbetalingskort.

onsdag d. 13. juli 2016

Affald i naturen er noget skidt – på flere måder

Den lille indsats, som det kræver ved at vi tager vores affald med os, vil have en stor effekt i form af bedre naturoplevelser for alle. Henkastet affald forsvinder heller ikke bare sådan lige af sig selv. 

torsdag d. 09. juni 2016

ANDEFAMILIE REDDET :)

Det lykkedes i går, at redde en andemor og hendes ti ællinger op af en beluftningstank på Nivå renseanlæg.

tirsdag d. 31. maj 2016

Smider du din pizzabakke ned i papirbeholderen?

Vi oplever desværre at der er rigtig mange, der sortere forkert. Se her hvad du må komme i papirbeholderen og i de papirkuber/-containere, der er placeret mange steder i Fredensborg Kommune og på genbrugspladsen.

onsdag d. 25. maj 2016

Miljørigtig og bæredygtig slambehandling.

Vi er snart færdige med at renovere alle ni slambassiner på Fredensborg renseanlæg. Læs her om hvordan overskudsslam, på vores slammineraliseringsanlæg, kommer miljøet til gode.

mandag d. 23. maj 2016

Indvielse af klimatilpasningsprojekt i Kratbjerg.

Torsdag den 26. maj kl. 16.30-17.30 ved Kratbjerg 305 i Fredensborg

onsdag d. 04. maj 2016

Vask af sten på Fredensborg Renseanlæg

I øjeblikket vaskes der masser af sten, i forbindelse med renovering af tre slambassiner, på Fredensborg Renseanlæg.

mandag d. 04. april 2016

Kloakrenovering Jernbanegade og Kronprinsensvej i Fredensborg

Det betyder at Jernbanegade i øjeblikket, og frem til den 22. april, er lukket for gennemkørende trafik.

onsdag d. 30. marts 2016

Fredensborg Forsyning del af indkøbssamarbejde

Ti forsyningsselskaber i Nordsjælland er gået sammen om at oprette et fælles indkøbsselskab - Nordkøb A/S

onsdag d. 09. marts 2016

Kloakkerne undersøges i Humlebæk.

Vi undersøger i øjeblikket kloakkerne i Humlebæk for fejltilslutninger.

Det gør vi for at opnå renere vandløb og søer, ved at hindre at urenset spildevand afledes til vandløb og søer. Samtidig sikres en bedre drift af kloaksystemer og renseanlæg i kommunen.

onsdag d. 02. marts 2016

Nyt målesystem for Usserød Å

Nu kan du selv holde øje med vandet i Usserød Å. Målestationer langs åen leverer data om bl.a. vandstand og iltindhold, som man kan følge via en ny hjemmeside.

tirsdag d. 23. februar 2016

Kloakarbejde ved Fredensborg Golfbane

Fredensborg Forsyning er i øjeblikket i gang med at udskifte en trykledning gennem Fredensborg Golfbane.

fredag d. 15. januar 2016

Hvis du ta’r sneen - så ta’r vi skraldet!

Husk du skal rydde sne og gruse/salte, så skraldemanden kan hente dit affald uden at komme til skade.

tirsdag d. 01. december 2015

Nye samarbejdsmuligheder undersøges

Der er udarbejdet tre analyser, der skal danne grundlag for en beslutning, om forsyninger i Nordsjælland skal fusionere eller indgå i anden form for tættere samarbejde.

torsdag d. 26. november 2015

Vi har fået grøn smiley :-)

Fredensborg Forsyning A/S har fået grøn smiley for arbejdsmiljø.

tirsdag d. 24. november 2015

Kloakker undersøges for fejltilslutninger.

Flere af vores driftsfolk er godt i gang med at undersøge, om der er fejltilslutninger på kloakkerne i kommunen.

fredag d. 16. oktober 2015

Usserød Å projektet er indstillet til årets KTC-innovationspris!

Usserød Å projektet er som ét af tre projekter indstillet til årets KTC Innovationspris.

fredag d. 16. oktober 2015

Vores klimatilpasningsprojekt i Kratbjerg er i fuld gang

Formålet med projektet er at afhjælpe oversvømmelsesproblemer på Fredensborg Golfs arealer og skabe et bedre vandmiljø i åen.

mandag d. 07. september 2015

Registrering i RKI-registret

Fredensborg Forsyning A/S har indledt samarbejde med Experian A/S om registrering af ubetalte krav i RKI-registret.

fredag d. 04. september 2015

Åbningstiderne er blevet udvidet på alle genbrugspladserne

Genbrugspladserne har fremover åbent fra kl. 7.00 - 18.00 på alle hverdage

tirsdag d. 04. august 2015

Er du klar til næste regnskyl eller skybrud?

Læs hvad du selv kan gøre for at være klar til næste kraftige regnskyl eller skybrud - og hvordan du forbereder dig i sidste øjeblik..

tirsdag d. 04. august 2015

Ny Beredskabsplan for oversvømmelser

Det er nu den tid på året, hvor vi kan forvente kraftige regnskyl og skybrud. Fredensborg Forsyning har været med til at udarbejde en ny Beredskabsplan for oversvømmelser.

tirsdag d. 23. juni 2015

Se video - filmet af droner - fra vores klimatilpasningsprojekt i Kokkedal

Klimaprojektet i den østlige ådal er nu færdigt. Fredensborg Forsyning har lavet et naturintegreret anlæg, hvor to regnvandsbassiner skal forhindre oversvømmelser fra Usserød Å.

torsdag d. 18. juni 2015

Fredensborg Forsyning har fået sit eget regnbed.

Forsyningen har etableret et regnbed, der sørger for at der løber mindre vand til kloakken. Det aflaster både kloaksystemet samt vores renseanlæg - og herudover er det pænt at se på.

torsdag d. 09. april 2015

Fredensborg Forsyning er nu en del af Skolen i Virkeligheden

”Virkeligheden skal ind i skolen, og skolen ud i virkeligheden”…

fredag d. 13. marts 2015

Brug låget!

...hvis du har brugte batterier.

Batterier er miljøfarligt affald, som ikke må komme i skraldespanden.

 

tirsdag d. 03. marts 2015

Synes du også din regning ser mærkelig ud?

Læs her hvorfor der, på din årsopgørelse for 2014, er to beregninger for Vand samt to linjer på din regning for Vandafledning.

mandag d. 19. januar 2015

Naturintegreret regnvandstilbageholdelse i Kokkedal

Fredensborg Forsyning er igang med at etablere et større regnvandsvolumen på engen, i den østlige ådal langs Usserød å.

onsdag d. 07. januar 2015

Takster for 2015

Der er store pristigninger på affaldsområdet. Du skal betale 30% mere for dagrenovation og 50% mere for brug af genbrugspladserne.

Der er et nyt gebyr for at have bestilt storskrald, hvis vognmanden kører forgæves.

Din samlede ”vand- og kloakpris” falder knap 6 kr. pr. m³ og bliver 58,80 kr. pr. m³ vand (1 m³ = 1.000 liter).

onsdag d. 17. december 2014

En rigtig lorteopgave

En erhvervsdykker måtte tilkaldes og sendes på bunden af vores to renseanlæg.

mandag d. 27. oktober 2014

Det rene danske drikkevand

blev hyldet ved Dansk Vand Grand Prix 2014 i København.
30 forsyningsselskaber fra hele landet deltog i konkurrencen.

onsdag d. 13. august 2014

Ombygning på Fredensborg renseanlæg

Fredensborg renseanlæg skal have øget sin kapacitet - det kan give nogle støjgener mens arbejdet står på.

onsdag d. 12. marts 2014

Plan for klimatilpasning: Regnvand skal styrke byliv og natur

(Pressemeddelelse)

Klimaet er under forandring. Temperaturen stiger, og fremtiden byder på flere voldsomme skybrud og øgede regnmængder. Dermed øges risikoen for oversvømmelser på veje, marker og i huse. I Fredensborg Kommune har Byrådet vedtaget udkast til kommunens første samlede plan for klimatilpasning.

mandag d. 04. oktober 2010

Dansk Vand Grand Prix 2010

Fredensborg Forsyning leverer Danmarks bedste drikkevand.