Udskriv denne side

Historien bag

Kloakforsyning, vandforsyning og affaldshåndtering, som tidligere har været en del af forsyningsvirksomhederne i Fredensborg kommune, blev den 1. januar 2010 omdannet til aktieselskaber. Dette er sket som følge af den vandreform som Folketinget vedtog den 28. maj 2009 ( Vandsektorloven ).

Selskabsdannelsen har resulteret i de fem aktieselskaber: Fredensborg Holding A/S, Fredensborg Forsyning A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Spildevand A/S og Fredensborg Affald A/S.

Fredensborg Forsyning A/S varetager alle driftsopgaver inden for kloak- og vandforsyning samt affaldshåndtering i Fredensborg kommune.

Se her Fredensborg Forsynings Selskabsstruktur og Organisationsdiagram