Udskriv denne side

Rottebekæmpelse

Fredensborg Forsyning foretager ikke rottebekæmpelse på privat grund. Hvis du ser rotter på din ejendom, skal du med det samme melde det til firmaet som kommunen har indgået kontrakt med - læs mere på Fredensborg kommunes hjemmeside

Flest rotter på terræn

Undersøgelser viser, at rotter forekommer oftest på terræn. Rotter kan mødes mange steder, f.eks. ved kompostbunken, i laden, under affald og i kloakken.

Hvis det konstateres, at årsagen til rotteforekomsten skyldes en defekt i afløbssystemet på din grund skal du sørge for at få udbedret skaden snarest. Et godt tæt og velfungerende afløbssystem giver nemlig de dårligste livsbetingelser for rotter.

Reparationer af afløbssystemet må kun udføres af en autoriseret VVS- eller kloakvirksomhed.