Udskriv denne side

Spildevand i Fredensborg Kommune

Se Fredensborg Kommunes gældende spildevandsplan samt generelt om spildevand her.

Se Fredensborg Kommunes gældende klimatilpasningsplan.

Nøgletal der sammenligner os med resten af landet kan Se her.

Fredensborg Forsyning håndterer spildevand på renseanlæggene Nivå, Fredensborg og Karlebo.

Nivå Renseanlæg modtager spildevand fra Humlebæk, Nivå, Mikkelborg, Dageløkke, Toelt, Nybo, Søholm, Langstrup samt enkeltejendomme. Fredensborg Renseanlæg modtager spildevand fra Fredensborg, Sørup, Endrup, Veksebo, Lønholt, Grønholt og Langerød samt enkeltejendomme.

Karlebo Renseanlæg modtager spildevand fra Karlebo, Avderød, Gunderød og Vejenbrød samt enkeltejendomme.

Spildevandet fra Kokkedal og Kirkelte sendes til henholdsvis Usserød Renseanlæg og Lillerød Renseanlæg, begge under Novafos A/S.

Endvidere udfører vi tømning af bundfældningstanke for ca. 800 ejendomme i landområdet.

Nivå, Fredensborg og Karlebo renseanlæg håndterer henholdsvis årligt ca. 1,8 mio. m³, 1,1 mio m³ og 0,1 mio m³ spildevand.

Ledningsanlægget består af ca. 430 km hovedledning hvoraf ca. 43 km er trykledning, ca. 25.000 stk. stikledninger, 162 pumpestationer, 9 regnvandsbassiner og 16 spildevandsbassiner.

Tilladelser til og tilsyn med kommunens renseanlæg og udløb samt påbud om tilslutninger til kloak mv. varetages af Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, vandognatur@fredensborg.dk.

 

Læs om spildevandsrensning på vores renseanlæg