Udskriv denne side

Spildevand i Fredensborg Kommune

 

Se Fredensborg Kommunes gældende spildevandsplan samt generelt om spildevand her.

Se Fredensborg Kommunes gældende klimatilpasningsplan.

Nøgletal der sammenligner os med resten af landet kan Se her.

Fredensborg Forsyning håndtere spildevand på renseanlæggene Nivå, Fredensborg og Karlebo. Nivå Renseanlæg modtager spildevand fra Humlebæk, Nivå, Mikkelborg, Dageløkke, Toelt, Nybo, Søholm, Langstrup samt enkeltejendomme. Fredensborg Renseanlæg modtager spildevand fra Fredensborg, Sørup, Endrup, Veksebo, Lønholt, Grønholt og Langerød samt enkeltejendomme. Karlebo Renseanlæg modtager spildevand fra Karlebo, Avderød, Gunderød og Vejenbrød samt enkeltejendomme. Spildevandet fra Kokkedal sendes til Usserød Renseanlæg under Hørsholm Vand og spildevandet fra Kirkelte sendes til Lillerød Renseanlæg under Forsyning Allerød Rudersdal. Endvidere udfører vi tømining af bundfældningstanke for ca. 800 ejendomme i landområdet.

Nivå, Fredensborg og Karlebo renseanlæg håndtere henholdsvis årligt ca. 1,8 mio. m³, 1,1 mio m³ og 0,1 mio m³ spildevand.

Ledningsanlægget består af ca. 430 km hovedledning hvoraf ca. 43 km er trykledning, ca. 25.000 stk. stikledninger, 162 pumpestationer, 9 regnvandsbassiner og 16 spildevandsbassiner.

Tilladelser til og tilsyn med kommunens renseanlæg og udløb samt påbud om tilslutninger til kloak mv. varetages af Fredensborg Kommune, Center for Plan & Miljø, Team Vand og Natur, vandognatur@fredensborg.dk.

 

Læs om spildevandsrensning på vores rensningsanlæg