Udskriv denne side

Papirindsamling

 

Du benytter denne ordning når du ...

 • får afhentet papir hvor du bor
 • anvender de opstillede papirkuber i kommunen

 

 

 

 

Er dit papir ikke hentet?

Benyt vores elektroniske indberetningssystem hvis du ikke har fået afhentet papir

Hvem er omfattet af ordningen?


Alle en- og tofamiliehuse er omfattet af ordningen.

Etagebebyggelser samt flere samlede bebyggelser (række-/kædehuse) er ikke omfattet af ordningen. Beboere i etageejendomme skal aflevere papiraffald i de containere, der er opstillet til formålet.

Papiret indsamles i en beholder på 140 l eller 240 l.
Som udgangspunkt skal du finde plads til beholderen ved siden af dit affaldsstativ, så er det nemt for skraldemanden at hente beholderen. Beholderen skal stå med 50 cm afstand fra affaldsstativet, så affaldsstativet kan tømmes uhindret.


Papirbeholdere og særtømninger kan bestilles via webshop eller ved at du skriver til affald@fredensborgforsyning.dk

Hvordan skal adgangsforhold være og hvordan skal beholderen være placeret?


Af hensyn til skraldemandens arbejdsmiljø er der regler for hvor og hvordan beholderen skal placeres. Skraldemanden henter mange tunge beholdere hver dag, og det er et hårdt fysisk arbejde. For at undgå overbelastning af kroppen, skal han have mulighed for at køre beholderen ud til renovationsbilen.

Du gør det nemt for skraldemanden, hvis du placerer beholderen tættest muligt ved vejen, hvor renovationsbilen holder. For at skraldemanden kan køre med affaldet, er det vigtigt, at adgangsvejen fra renovationsbilen til standpladsen på din ejendom altid er ryddet.

Her er nogle tommelfingerregler for en god adgangsvej på din grund for skraldemanden:
 • Der må ikke være trin, trapper eller stigning på adgangsvejen. Vil du vide mere, kan du kontakte Arbejdstilsynet.
 • Underlaget er fast og stabilt med en belægning af f. eks. fliser, asfalt eller meget komprimeret grus.
 • Buske og træer er beskåret på adgangsvejen og omkring beholderen.
 • Cykler, lege- og haveredskaber står ikke i vejen for kørsel med beholderen.
 • Der er kun én låge eller dør på adgangsvejen, og skal kunne stå åben ved egen hjælp.
 • Skraldemanden skal kunne betjene beholderen i oprejst stilling.
 • Beholdere må max. stilles 20 m fra skel til vej.
 • Beholderen skal placeres med håndtaget udad, så renovatøren ikke skal vende beholderen før tømning.
 • Adgangsvejen skal have en bredde på mindst 1 m og frihøjden 2,2 m.
 • Om vinteren er der gruset og ryddet for sne, og der er lys på adgangsvejen, når det er mørkt. Læs mere om indsamling af dagrenovation og papir i sne- og issituationer.
 • Buske og træer er beskåret på offentlig og private veje - se beskæringsvejledning og beskæringsskitse

Hvis du ser en papirkube, der er overfyldt?

Du kan her give os et tip hvis du ser en papircontainer, der er overfyldt eller beskadiget (vælg vejnavn og STANDPLADS).

Henkastet affald

Hvis der er efterladt affald på standpladsen, så skal henvendelse rettes til Nordsjællands Park og Vej, nspv@nspv.dk eller udfyld formularen her.

Husk, når du benytter glas- eller papir kuberne, så smid ikke medbragte plastikposer, papkasser mm. ved standpladserne. Det ser både grimt ud - med affald der flyder rundt omkring - og er en rigtig dyr og unødig udgift for kommunens borgere!